Ramintra/ฮีตเตอร์
Heaterable Manufacture
Heaterable 10220 Thailand
ฮีตเตอร์Telephone:0863343495

ฮีตเตอร์

ฮีตเตอร์คือ มีฮีตเตอร์อะไรบ้าง ฮีตเตอร์มีกี่ประเภท หลักการทำงานฮีตเตอร์

ฮีตเตอร์เป็นอุปกรณ์ให้ความร้อนแก่ชิ้นงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้หลักการจ่ายกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดตัวนำ (ตัวความต้านทาน R) ซึ่งส่งผลให้ลวดตัวนำมีความร้อนเกิดขึ้น โดยแหล่งจ่ายไฟสามารถใช้ได้กับแรงดัน 220VAC และ 380VAC ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานฮีตเตอร์ ได้ง่ายและสะดวก เนื่องจากการใช้งาน นั้นสามารถเข้าใจหลักการทำงานได้ง่าย ซึ่งในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นิยมหันมาใช้ ฮิตเตอร์ มากยิ่งขึ้น เนื่องจากราคาถูก และสั่งขนาด รูปทรง และวัตต์ได้ตามความต้องการ โดยส่วนประกอบส่วนใหญ่ของฮีตเตอร์ มีดังนี้

1. ฉนวนแมกนีเซียมอกไซด์ (MgO): คุณสมบัติมีค่าความนำทางไฟฟ้าต่ำ แต่นำความร้อนได้ดีมาก ซึ่งทำหน้าที่กั้นกลางระหว่างลวดตัวนำฮีตเตอร์ กับปลอกโลหะ เพื่อป้องกันไม่ให้มีกระแสรั่ว (Leak Current) จากลวดฮีตเตอร์ออกไปยังผิวโลหะ จุดสำคัญคือห้ามมีความชื้นในฉนวนเด็ดขาด เนื่องจากจะทำให้ค่าความนำไฟฟ้าสูงขึ้น วิธีการแก้ไขคือการนำ ฮีตเตอร์คือ ไปอบในเตาอบเพื่อไล่ความชื้น
          2. แสตนเลส (Stainless): ที่นำมาใช้ในการผลิตฮีตเตอร์ มีอยู่หลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป ดังนี้
               - Stainless 304: ใช้ในงานที่ต้องการขึ้นรูปเพื่อการตกแต่งให้สวบงาม สามารถป้องกันสนิมได้เป็นอย่างดี
               - Stainless 316: ถูกออกแบบให้ป้องกันสนิมได้เป็นอย่างดี สามารถใช้ในงานอุตสาหกรรมหนัก และสถานที่ใกล้ทะเลที่มีความเป็นกรด-ด่างสูง
               - Stainless 430: เป็นแสตนเลสที่ใช้โครเมียมเป็นส่วนประกอบ 100% และมีโอกาสเกิดสนิมน้อยกว่าเบอร์ 300 ซึ่งแสตนเลสแบบนี้นิยมนำมาตกแต่งภายในอาคารต่างๆ
     - ลวดฮีตเตอร์(Heating wire): ซึ่งเรียกว่า ลวด Nikrothal 80 หรือ Ni80 โดยส่วนผสมของนิเกิล 80% และโครเมียม 20% ซึ่งสามารถทนอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง 1100 -1400 องศาเซลเซียส โดยมีคุณสมบัติ เหนียวยืดหยุ่นสูง และทนความร้อนได้สูงถึง 1100-1400 องศาเซลเซียส

ฮีตเตอร์ถูกแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ ตามคุณลักษณะรูปร่างภายนอกที่แตกต่างกันดังนี้ ฮีตเตอร์มีกี่ประเภท มีฮีตเตอร์อะไรบ้าง
• ฮีตเตอร์แท่ง ( Cartridge heater): ลักษณะของ ฮีตเตอร์ ชนิดนี้จะมีลักษณะเป็นแท่งกลม หรือเหลี่ยม ขนาดเล็กเหมาะสำหรับใช้ให้ความร้อนกับชิ้นงานที่เป็นของแข็ง หรือแม่พิมพ์, โมลต่างๆ เช่น เหล็ก, อลูมิเนียม, ทองเหลือง, หรือโลหะต่างๆ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน เช่น งานบรรจุหีบห่อ, งานขึ้นรูปเซรามิกส์ พลาสติก เป็นต้น http://www.heaterable.com/
• ฮีตเตอร์แผ่น ( Stripheater): ลักษณะของ ฮีตเตอร์ ชนิดนี้จะมีลักษณะเป็นแผ่น สามารถออกแบบให้เป็นรูปทรงต่างๆ ได้ เช่น ทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส, ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ทรงกลม เป็นต้น มีสายออกมา หรือเป็นขั้วไฟฟ้าก็ได้ เหมาะสำหรับใช้ให้ความร้อนกับชิ้นงานโดยแนบกับชิ้นงานโดยตรง
• ฮีตเตอร์รัดท่อ ( Bandheater): ลักษณะของฮีตเตอร์ ชนิดนี้จะมีลักษณะเป็นวงแหวน เหมาะสำหรับใช้ให้ความร้อนกับของเหลวที่อยู่ในท่อ หรือถังรูปทรงกระบอก โดยทำการรัดท่อจากภายนอก มีทั้งแบบเซรามิก สแตนเลส หรือแบบสังกะสีก็ได้
• ฮีตเตอร์อินฟราเรด ( Infrared heater): โดยฮีตเตอร์ แบบนี้จะมีอยู่ 2 ชนิดด้วยกันคือ ฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบ Black มีลักษณะเป็นแท่งอินฟราเรดสีดำ สามารถติดตั้งได้ 360 องศา ภายในแท่งอินฟราเรดฮีตเตอร์สีดำนี้จะมีลวดตัวนำอยู่ภายใน และมีการกรอกผงแมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) ซึ่งคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้านำความร้อนได้ดี แต่ไม่นำไฟฟ้า เมื่อมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำ ตัวอินฟราเรดฮีตเตอร์จะให้ความร้อนโดยการแผ่รังสี โดยจะติดตั้งคู่กับโคมสังกะสี ซึ่งมีคุณสมบัติการสะท้อนทำให้ประสิทธิภาพในการให้ความร้อนแก่ชิ้นงานสูงขึ้น ฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบ Quarzt มีลักษณะเป็นแท่งอินฟราเรดสีขาว สามารถติดตั้งได้แนวนอนเท่านั้น เนื่องจากฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบนี้จะไม่มีการกรอกผงแมกนีเซียมออกไซด์ ทำให้ลวดตัวนำที่อยู่ภายในตัวฮีตเตอร์นั้น เกิดการชำรุดและฉีกขาดได้ง่าย ซึ่งเมื่อมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำ ตัวอินฟราเรดฮีตเตอร์จะให้ความร้อนโดยการแผ่รังสี โดยสามารถติดตั้งคู่กับโคมสังกะสีเพื่อทำให้การกระจายความร้อนมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการประยุกต์ใช้งาน อินฟราเรดฮีตเตอร์แบบ Black เหมาะกับงานอบทั่วไป เช่น งานอบสี, อบเครื่องปั้นดินเผา, อบเซรามิกส์ เป็นต้น ส่วนอินฟราเรดฮีตเตอร์แบบ Quarztheater เหมาะกับงานอบอาหารและยา ที่ต้องการความสะอาดในงานอบ เป็นต้น    http://www.heaterable.com/

ฮีตเตอร์ ถูกแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ ตามคุณลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันดังนี้ ฮีตเตอร์คือฮีตเตอร์

• ฮีตเตอร์ต้มน้ำยาเคมี ใช้สำหรับอุ่นหรือต้มของเหลวได้เกือบทุกประเภทที่ไม่ทำปฏิกิยากับสแตนเลส 316 (SUS 316) เช่นน้ำ หรือ น้ำมัน และยังใช้อุ่น หรือ ต้ม ของเหลวที่เหนียวข้นได้หลากหลาย การติดตั้งสามารถทำได้โดยเชื่อมเกลียวตัวเมียติดกับถัง

แล้วใส่ฮีตเตอร์แบบเกลียวเข้าไปโดยตัวฮีตเตอร์ขนานกับพื้นถังควรระวังไม่ให้ส่วนของฮีตเตอร์โผล่พ้นของเหลวเนื่องจากจะทำให้ส่วนที่อยู่เหนือของเหลวร้อนจัดเกินไปทำให้อายุการใช้งานสั้น และเพื่อให้ความร้อนกระจายทั่วถึงควรติดตั้งใบพัดกวนของเหลวควบคู่กันด้วย

• ฮีตเตอร์ฮอตรันเนอร์ ( Hot runner heater) คือฮีตเตอร์ที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับท่อหัวฉีด ที่ติดกับแม่พิมพ์ เพื่อถ่ายเทความร้อนได้อย่างสม่ำเสมอและทั่วแท่งฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์ฮอตรันเนอร์เหมาะสมกับงานอุตสาหกรรมพลาสติก, เครื่องฉีดพลาสติก และฝาพลาสติก สามารถกำหนดขนาดตามความต้องการได้

ฮีตเตอร์ขดลวด์ฮอตรันเนอร์ ( Hot runner heater) ผลิตจากขดลวดฮีตเตอร์คุณภาพสูงมีอายุการใช้งานยืนยาว ปราศจากสนิมเพราะตัวขอลวดด้านนอกทำจากสแตนเลสเกรด 304 แท้ อีกทั้งทางเรามีการทดลองก่อนนำส่งให้ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าฮีตเตอร์ขดลวดของเราจะมีคุณภาพและให้ความร้อนได้สูงตามสเปคที่ลูกค้าต้องการ ฮีตเตอร์ขดลวดเหมาะสำหรับใช้ในการให้ความร้อนของเหลวต่างๆ

สนใจติดต่อสอบถามได้ครับ
Tel 02-101-6429 สายด่วนฮีตเตอร์ 086-3343495
แอดไลน์มานะค่ะ
ฮีตเตอร์ไอดีไลน์ : kunpon_pong

ฮีตเตอร์คือ ฮีตเตอร์มีกี่ประเภท มีฮีตเตอร์อะไรบ้าง